Διοργάνωση 

Μονάδα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων (RENES)

Εθνικό Μετσόβιο ΠολυτεχνείοΟργανωτική Επιτροπή:

 

- Αρθούρος Ζερβός, Καθηγητής ΕΜΠ

- Νίκος Χατζηαργυρίου, Καθηγητής ΕΜΠ

- Δανάη Διακουλάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ

- Διονύσης Ασημακόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ

- Σπύρος Βουτσινάς, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

- Σταύρος Παπαθανασίου, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ
-------------------------------------------------------------------------------------------

Η Διατμηματική Μονάδα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων (RENES) δημιουργήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού διαφόρων Τμημάτων που ασχολούνται συστηματικά με την εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Ελληνικό χώρο. Η δημιουργία του RENES αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό των σχετικών προσπαθειών σε επίπεδο Ιδρύματος και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών του ΕΜΠ για την προώθηση των εφαρμογών ΑΠΕ στην Ελλάδα, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και κοινωνίας.