Παρουσιάσεις - Πρακτικά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Το βιβλίο των πρακτικών, σε μορφή CD ή USB stick, θα κυκλοφορήσει μετά το συνέδριο. Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email του συνεδρίου renes2010@heliotopos.net το αργότερο μέχρι τις 21 Μαΐου 2010.

 

Αναλυτικές οδηγίες για τη συγγραφή των πλήρων εργασιών: