Το συνέδριο

Με μεγάλη συμμετοχή συνέδρων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 4ο Εθνικό Συνέδριο «Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Προς Ένα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης», που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων (RENES) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Συνέδριο αυτό, όπως και τα τρία προηγούμενα, αποσκοπούσε να συμβάλει στη μεγαλύτερη και ταχύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας ισοζύγιο, φέρνοντας σε επαφή και ενισχύοντας το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου και της ακαδημαϊκής και ευρύτερα επιστημονικής κοινότητας.

 

Επιδιώκοντας, όπως κάθε φορά, να αναδείξει και να αναλύσει κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας, οι εργασίες αυτού του Συνεδρίου περιστράφηκαν στη διερεύνηση των προϋποθέσεων και προοπτικών επίτευξης του στόχου 20% ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας το 2020, που θα πρέπει να αποτυπωθούν και σε ένα «Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης», όπως υποδηλώνει και ο υπότιτλος του συνεδρίου. Το στόχο αυτό έχει αναλάβει η χώρα μας, στο πλαίσιο του ευρύτερου δεσμευτικού πλαισίου στόχων για την ενέργεια και το κλίμα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020.

 

Όπως τόνισε και η Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου, στην περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα, ο στόχος αυτός αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία, καθώς οι ΑΠΕ μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης με ιδιαίτερη συμβολή και στη δημιουργία απασχόλησης. Η κα Μπιρμπίλη αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που ψηφίζεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή τονίζοντας ότι επιταχύνει την ανάπτυξη των ΑΠΕ με μια καινούργια, ελκυστική για τους επενδυτές διαδικασία, ενώ επιπλέον απελευθερώνει άμεσα από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις αδειοδότησης.

 

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Ζερβός, παρουσίασε τον κυρίαρχο ρόλο που ήδη παίζουν οι ΑΠΕ στο Ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, καθώς το 2008 και 2009 αποτέλεσαν το 57% και 61%, αντίστοιχα, των νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ των 27. Τόνισε επίσης ότι και στην Ελλάδα οι ΑΠΕ μπορούν και πρέπει να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο, για την ισόρροπη επίτευξη των τριών αλληλένδετων στόχων μία βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής, δηλαδή: α) της ασφάλειας εφοδιασμού, β) της προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και γ) της οικονομικής αποδοτικότητας, με κατάλληλο επιμερισμό των κινδύνων.

 

Τις τριήμερες εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν περισσότερα από 500 άτομα, ενώ παρουσιάσθηκαν 90 προφορικές εισηγήσεις, 2 στρογγυλά τραπέζια και 46 posters που κάλυψαν όλο το φάσμα των θεμάτων (τεχνολογικών, οικονομικών, θεσμικών και χάραξης πολιτικής) και σχετίζονται με ολόκληρο το φάσμα τεχνολογιών ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, στον κτιριακό τομέα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές, στον αστικό ιστό και σε απομονωμένα νησιωτικά συστήματα.

 

Το συνέδριο το υποστήριζαν με χορηγίες οι εταιρείες: ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες (Πλατινένιος Χορηγός), Τράπεζα Πειραιώς/Green Banking και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (Χρυσός Χορηγός), RF Energy και Cilcio (Χορηγοί), Inflow (Υποστηρικτής), Rokas Renewables και S&B Industrial Minerals (Χορηγοί συμμετοχής φοιτητών), καθώς και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

 


------------------------

 

4o Εθνικό Συνέδριο

H Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

προς ένα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης

10-12 Μαΐου 2010, Αθήνα